Czym są banki czasu?

21 stycznia 2019 Wyłącz przez Mieczyslaw

Kończąc nasze rozważania na temat sposobów spędzania czasu wolnego, chcielibyśmy przyjrzeć się bardzo ciekawym inicjatywom, które od pewnego czasu rozwijają się prężnie również w Polsce. Chodzi o ideę banków czasu.

To niezależne ruchy społeczne, których celem jest aktywizacja ludzi o różnych uzdolnieniach i nakłonienie ich do wymiany umiejętności. Osoby uczestniczące w działaniach banków deklarują, co umieją i w czym mogą pomóc innym.

Mają również szansę dowiedzieć się, czy inni „bankowicze” proponują coś, co dla nich może okazać się interesujące. Generalnie banki czasu są czymś w rodzaju klubów zainteresowań, jednak są nastawione w dużym stopniu na wszechstronną pomoc adresowaną do członków banku, jak i do osób na zewnątrz.

Nierzadko takie grupy stanowią zaplecze dla organizacji pozarządowych zajmujących się tworzeniem wolontariatu przy okazji różnych wydarzeń, a także w szpitalach czy domach opieki. Udział w bankach czasu zazwyczaj nie wiąże się z żadnymi opłatami, choć mogą być pobierane symboliczne składki na podstawowe wydatki.