Jaskra

Jaskra

20 września 2017 Wyłącz przez Mieczyslaw

Jaskra to choróba oczu, która prowadzi do postępującego i niestety nieodwracalnego uszkodzenia nerwu wzrokowego i komórek zwojowych siatkówki. Wzrok może ulec nie tylko znacznemu pogorszeniu, ale można go nawet stracić. Dlatego tak ważne jest, żeby w porę wykryć jaskrę u lekarza i podjąć odpowiednie leczenie.

Czy jaskrę można leczyć?

Głównym czynnikiem, który uszkadza nerw wzrokowy, jest nadmierne ciśnienie wewnątrz gałki ocznej. Odpowiednio wcześnie wykrytą jaskrę można więc leczyć przy pomocy zmniejszenia ciśnienia śródgałkowego. Robi się to przy pomocy specjalnych leków, które ułatwiają odpływ cieczy wodnistej z gałki ocznej. Mogą również zmniejszyć jej produkcję. Generalnie leki na jaskrę to głównie krople do oczu, ale można również podać leki doustne. Często również leczy się jaskrę przy pomocy operacji.

Jaskra ostra

Pojawia się w wyniku gwałtownego zamknięcia tak zwanego kąta przesączania. Przez tak gwałtowne zamknięcie, odpływ cieczy wodnistej zostaje zahamowany i dochodzi do gwałtownego wzrostu ciśnienia śródgałkowego. Osoba, która cierpi na atak ostry jaskry może widzieć charakterystyczne tęczowe koła wokół punktów świetlnych, ale przede wszystkim odczuwa bardzo silny ból oka lub oczu. Może również mieć mdłości i wymiotować. Ostry atak jaskry można sprawdzić u okulisty – jeżeli nastąpiło znaczne obniżenie ostrości wzroku, przekrwienie żylne gałki ocznej i obrzęk rogówki, to najprawdopodobniej jest to jaska ostra, która wymaga pilnego leczenia. Grozi ona nieodwracalną utratą wzroku!

Jaskra podostra

Jaskra podostra oznacza, że kąt przesączania nie został całkowicie zamknięty. Ciśnienie śródgałkowe nie jest więc tak wysokie i nie podnosi się tak gwałtownie, jak w przypadku jaskry ostrej. Okresowo występują podobne objawy, tak jak tęczowe koła wokół świetlnych punktów, a także obniża się ostrość widzenia. Przez to badanie hydrodynamiki oczu może nie wykazać żadnych odchyleń – wszystko dlatego, że kąt przesączania można stwierdzić jedynie gonioskopowo.

Jeżeli chodzi o jaskrę podostrą, to mimo to jest ona bardzo groźna: w oku mogą wytworzyć się zrosty. Te z kolei – nieleczone – prowadzą do stałego wzrostu ciśnienia śródgałkowego, zmian w polu widzenia i zwyrodnień w nerwie wzrokowym. Dlatego też gdy tylko wykryje się jaskrę podostrą, należy niezwłocznie podjąć leczenie. Dzięki temu kąt przesączania odblokuje się i wszystko wróci do normy. Mimo to czasami nawet leki nie pomagają w takich przypadkach i konieczna jest operacja.

Ryzyko

Oczywiście jak przy każdej chorobie, i przy jaskrze występują pewne czynniki ryzyka. Powinniśmy szczególnie uważać, gdy:

  • mamy powyżej 40 lat,
  • mamy kogoś z jaskrą w rodzinie,
  • cierpimy na nadciśnienie,
  • mamy częste migreny,
  • mamy dużą wadę wzroku,
  • mamy różne choroby gałki ocznej.

Dodatkowo niektóre leki mogą zaostrzać przebieg jaskry z wąskim kątem przesączania (chodzi o leki, które działają parasympatykolitycznie).

Jak rozpoznać jaskrę?

Żeby rozpoznać jaskrę, koniecznie trzeba stwierdzić charakterystyczne zmiany zanikowe tarczy nerwu wzrokowego i ubytki w polu widzenia.

Żeby zdiagnozować jaskrę często stosuje się różne badania, takie jak pomiar ciśnienia śródgałkowego, badanie pola widzenia czy gonioskopia. Pamiętaj – jeżeli podejrzewasz u siebie jaskrę lub masz któryś z wymienionych w tym artykule objawów, koniecznie skontaktuj się z odpowiednim specjalistą!.

retinopatia cukrzycowa