Szczepionki żywe a zabite

Szczepionki żywe a zabite

24 czerwca 2018 Wyłącz przez Mieczyslaw

Obecnie stosuje się praktycznie dwa rodzaje szczepionek: z drobnoustrojami żywymi i martwymi. Jaka jest różnica w procesie ich wytwarzania? W przypadku szczepionek zawierających drobnoustroje żywe pierwszym krokiem jest namnożenie odpowiednich bakterii. Następnie ulegają one zebraniu oraz zagęszczeniu.

Tak przygotowana szczepionka ulega procesowi oczyszczenia oraz nałożenia na odpowiedni środek. Szczepionki zawierające żywe drobnoustroje są bezpieczne, ponieważ zastosowane patogeny pozbawiono zjadliwości. W dodatku ten typ szczepionek uchodzi za bardzo skuteczny.

Produkcja szczepionek z drobnoustrojami martwymi przebiega podobnie. Z tą tylko różnicą, że bakterie inaktywowane są za pomocą wysokiej temperatury. Niekiedy do unieszkodliwiania patogenów stosuje się związki chemiczne, jak np.

formaldehyd lub promieniowanie. Ważne jest przy tym przestrzeganie określonych procedur, ponieważ każdy typ bakterii czy innych drobnoustrojów wykazują się różną wrażliwością na poszczególne parametry.

www.thebrusselsconnection.be