Czym jest przemysł?

Czym jest przemysł?

13 marca 2019 Wyłącz przez Mieczyslaw

Współcześnie bardzo często możemy usłyszeć o produkcji przemysłowej, a także rozróżnieniu przemysłu ciężkiego i lekkiego. Tego typu sformułowania są dla nas na tyle naturalne, że kompletnie nie zastanawiamy się nad tym, co się za nimi kryje. Tymczasem, gdybyśmy zostali poproszeni o stworzenie jasnej definicji któregoś z tych pojęć, mogłoby to stanowić dla nas nie lada problem. Warto więc wiedzieć, czym rzeczywiście jest przemysł. Należy pamiętać, że to przede wszystkim dział produkcji materialnej. W zakres jego działań wchodzi pozyskiwanie zasobów przyrodniczych i dostosowywanie ich w taki sposób, by odpowiadały potrzebom ludzi.

Bardzo istotne jest jednak to, że wszystkie tego rodzaju działania wchodzące w skład przemysłu odbywają się na dużą skalę. Ważną rolę odgrywają tutaj zasady związane z podziałem pracy oraz korzystanie z pomocy wyspecjalizowanych maszyn. Przemysł pełni wiele istotnych funkcji w życiu każdego z nas. Najważniejsza z nich bez wątpienia jest ta produkcyjna, pozwalająca na uzyskiwanie określonych dóbr. Dość mocno związana jest ona także z funkcją ekonomiczną. Nie bez znaczenia pozostaje jednak również funkcja przestrzenna, wpływająca na rozwój miast i zmiany zachodzące w środowisku oraz czynnik społeczny, wpływający na zwiększenie liczby miejsc pracy oraz polepszenie warunków życia społecznego.

Maszyna jak skidloader ma sporą moc silnika